Ajokortti opetusluvalla

Tässä kattavat ohjeet henkilöauto (B) kortin suorittamisesta opetusluvalla.

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuott ja hänellä on ollut ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.


3. Opetuslupa-auton vaatimukset

 • Opetuksessa tulee käyttää normaalirakenteista henkilö- paketti- tai asuntoautoa.
 • Opettajalla tulee olla erillinen jarrupoljin asianmukaisesti asennettuna. (polkimen asennus ja toiminta varmistetaan aina ennen ajokoetta)
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili

Ajo-opetuksessa voi käyttää automaattivaihteista autoa. Tutkinnossa käytettävä auto määrittelee ajo-oikeuden. 


4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Ajo-opetuksessa opettaja on katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.

7. Pakollinen riskientunnistamiskoulutus autokoulussa

 • Riskientunnistamiskoulutusta (RTK-koulutus) ei voi antaa opetusluvalla
 • Pakolliseen opetukseen kuuluu neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta. Koulutukseen kuuluu pimeän- ja liukkaankelinajo. Opetuksessa voidaan käyttää myös ajosimulaattoria.

8. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta.
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Ajokoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)

Opetukseen tarvitset oppilaalle oppimateriaalin ja teoriakoeharjoittelun!

Opetuslupa oppimateriaalimme sisältää:

 • Henkilöauton verkkokurssi henkilöauton (B) ajokorttiluokkaan. (12 kk:n käyttöoikeus)
 • Autokoululiiton virallinen oppikirja henkilöauton (B) ajokorttiluokkaan. Maksuton toimitus!
 • Teoriakoeharjoitteluohjelma. (6 kk:n käyttöoikeus)

TIlaa tästä