Moottoripyöräkortti opetusluvalla ohje

Tässä asiat pähkinänkuoressa moottoripyöräkortin suorittamisesta opetusluvalla.

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin: ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla: Moottoripyöräilyn taidot eivät ole itsestäänselvyys. Motoristilta vaaditaan erityistä tieto- ja taitopuolista osaamista, joka ei synny itsestään. Näin myös opettajalta vaaditaan enemmän osaamista kuin muissa ryhmän 1-luokissa.


2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa A-luokkaan myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.


3. Opetuksessa käytettävän moottoripyörän vaatimukset

 • Ajo-opetuksessa tulee käyttää moottoripyörää, joka täyttää ajo-oikeuden luokkaa vastaavan tutkintoajoneuvon vaatimukset.
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (=keltainen huomioliivi, jonka selässä tunnus)

4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Pääsääntöisesti ajo-opetuksessa opetus tapahtuu siten, että opettaja seuraa oppilasta toisella ajoneuvolla. Tällöin ohjeiden antamiseen tulee käyttää puhelimen tai muun vastaavan laitteen välityksellä.
  • Opettajalla on mahdollista olla myös oppilaan kyydissä, mutta tällöin ajoneuvo on varusteltava opettajan erillisellä jarrulla. Tarkemmat tiedot: VNA 24§
 • Ajo-opetuksessa oppilas katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 5 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.

7. Kuljettajantutkinnon teoria-, käsittely- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua ajokortti-ikää
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Ajokoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)
 • Moottoripyörän ajokorttia suorittaessasi ennen ajokoetta on suoritettava erillinen käsittelykoe (katso video).
 • Hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen suoritat ajokokeen liikenteessä

Opetukseen tarvitset oppilaalle oppimateriaalin ja teoriakoeharjoittelun!

Opetuslupa oppimateriaalimme sisältää:

 • Autokoulun moottoripyöräkurssi verkossa. (12 kk:n) käyttöoikeus)
 • Autokoululiiton virallinen oppikirja moottoripyörä (A) ajokorttiluokkaan.
 • Teoriakoeharjoitteluohjelma. (6 kk:n) käyttöoikeus)

Tilaa tästä