Itseopiskeluun kannattaa panostaa!

Ajokortti opetusluvalla tai autokoulussa edellyttää aina oppilaalta paljon itseopiskelua. Kuljettajan täytyy tietää säännöt ja määräykset ja hänen on osattava soveltaa niitä käytännössä. Edellytyksenä turvalliseen ja tehokkaaseen käytännön ajoharjoitteluun on riittävä teoriapohja, johon voi vaikuttaa merkittävästi selkokielisten ammattilaisten tuottamien oppimateriaalien avulla.

Saat meiltä kattavat opetusmateriaalit itseopiskeluun sähköisenä ja painettuna. Kaikki oppimateriaalimme ovat uuden ajokortti- ja tieliikennelain mukaisia. Lue huolellisesti myös sivun lopusta 8 kohdan ohje, miten ajokortti opetusluvalla suoritetaan ja katso myös opetuslupaopettajan sähköinen käsikirja.

 

Autokoulun oppikirja ja henkilöauton verkkokurssi

Erittäin kattava henkilöauton verkkokurssi, joka etenee selkeästi ja sisältää havainnollisia tilannekuvia ja opetusvideoita. Jokaisen aiheen jälkeen on kertauskysymyksiä, jotka vahvistavat oppimista.

 • Verkkokurssin aiheet ovat ryhmiteltynä selkeästi alkaen ajamisen alkeista vaativimpiin tilanteisiin
 • 200 monivalintatehtävää ryhmiteltynä aihealueittain. Tehtävän jälkeen näet testituloksen ja vastaukset
 • 50 opetusvideota
 • Autokoululiiton virallinen sähköinen oppikirja

Saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!

Autokoululiiton virallinen oppikirja

 • Painettu oppikirja
 • Oikeaa kirjaa lukemalla keskityt paremmin asiaan

Painos julkaistu 2022, 207 sivua.

 

Ajokortin teoriakoeharjoittelu

Teoriakokeen läpäiseminen edellyttää hyvää harjoitteluohjelmaa ja riittävän määrän harjoittelua ennen kuljettajantutkinnon teoriakoetta. Ohjelma kertoo harjoittelun edetessä milloin olet valmis teoriakokeeseen. Suurin osa harjoitusohjelman käyttäjistä läpäisee oikean teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä.

 • Tehtävät sisältävät kuvalliset tilanneharjoitukset ja sanalliset teoriakysymykset.
 • Ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Harjoittelu vastaa uusinta Traficomin teoriakoetta.

Saat teoriakoeharjoittelun käyttöoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit aloittaa harjoittelun heti!

 

Opetuslupaopettajan sähköinen käsikirja

Opetuslupaopettajan sähköinen käsikirja (B) ajokorttiluokkaan.

Käsikirja etenee selkeästi ja sisältää havainnollisia tilannekuvia ja opetusvideoita. Käsikirja on käytettävissäsi 12 kuukauden ajan ja toimii hyvänä apuvälineenä suoritettaessa ajokortti opetusluvalla.

 • Käsikirjassa keskitytään konkreettisiin ohjeisiin ajo-opetuksen toteuttamiseksi
 • Sisältää paljon videoita, joita voit hyödyntää ajo-opetuksessa

Saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!

 

Teoria- ja ajokokeen verkkovalmennukset

Näin valmistaudut teoria- ja ajokokeeseen. Verkkovalmennus (B) ajokorttiluokkaan.

Molemmat verkkovalmennuskurssit ovat noin tunnin mittaiset opetusvideot, jossa saat selkeät ohjeet harjoitteluun ja tutkintoon.

Saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!

 


 

Ostamalla tuotteet yhdessä, saat ne edullisemmin!

 • Digipaketti sisältää verkkokurssin ja teoriakoeharjoittelun
 • Teoriapaketti sisältää verkkokurssin, teoriakoeharjoittelun ja Autokoulun oppikirjan kotiin toimitettuna

 

Ajokortti opetusluvalla

 

AJOKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten ajokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä myös suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!

Tai tee sähköinen hakemus Traficomin asiointipalvelussa.

 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen. 
 • Opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen. Mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia on ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) käytävä autokoulussa ennen ajo-opetuksen aloittamista.


3. Opetuslupa-auton vaatimukset

 • Opetuksessa tulee käyttää normaalirakenteista henkilö- paketti- tai asuntoautoa.
 • Opettajalla tulee olla erillinen jarrupoljin asianmukaisesti asennettuna. (polkimen asennus ja toiminta varmistetaan aina ennen ajokoetta)
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili

Ajo-opetuksessa voi käyttää automaattivaihteista autoa. Tutkinnossa käytettävä auto määrittelee ajo-oikeuden. 


4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetuslupa oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa. Koulutus on täysin vastaava ajokortin suoritustavasta riippumatta, eli oppitunnit ovat samat autokoulun oppilaille ja ajokortin opetusluvalla hankkiville oppilaille.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Ajo-opetuksessa opettaja on katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.

7. Pakollinen riskientunnistamiskoulutus autokoulussa

 • Riskientunnistamiskoulutusta (RTK-koulutus) ei voi antaa opetusluvalla
 • Pakolliseen opetukseen kuuluu neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta. Koulutukseen kuuluu pimeän- ja liukkaankelinajo. Opetuksessa voidaan käyttää myös ajosimulaattoria.

8. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua 18 vuoden ajokortti-ikää. Poikkeusluvalla suoritettaessa teoriakokeeseen pääsee kun on täyttänyt 17 vuotta. (kts. kaikki teoriakoeharjoitukset)
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Ajokoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)

Ajokortti opetusluvalla vai autokoulussa, tai molempia hyödyntäen? Joka tapauksessa tarvitset opetuslupamateriaalin, jossa myös opetuslupaopettajalle selkeät ohjeet opetuksen toteuttamiseksi!