Ajokortti opetusluvalla edellyttää enemmän itseopiskelua!

Ajokortti opetusluvalla edellyttää aina oppilaalta enemmän omaehtoista itseopiskelua. Kuljettajan täytyy tietää säännöt ja määräykset ja hänen on osattava soveltaa niitä käytännössä. Edellytyksenä turvalliseen ja tehokkaaseen käytännön ajoharjoitteluun on riittävä teoriapohja, johon voi vaikuttaa merkittävästi selkokielisten ammattilaisten tuottamien oppimateriaalien avulla.

Saat meiltä kattavat oppimateriaalit itseopiskeluun sähköisenä tai painettuna. Kaikki oppimateriaalimme ovat päivitettyjä ja ajantaisia sekä täysin ajokortti- ja tieliikennelain mukaisia. Lue huolellisesti myös sivun lopusta 8 kohdan ohje, miten ajokortti opetusluvalla suoritetaan ja katso myös opetuslupaopettajan sähköinen käsikirja.

Ajokortti opetusluvalla vai autokoulussa?

Meidän mielestä parhaaseen tulokseen päästään molempia hyödyntämällä oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Suosittelemme kartoittamaan onko paikkakunnallasi luotettavaa Suomen Autokoululiiton jäsenkoulua. Jokatapauksessa ajokorttia hankittaessa tarvitaan laadukas oppimateriaali ja teoriakoeharjoitteluohjelma.

 

AJOKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten ajokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä myös suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!

Tai tee sähköinen hakemus Traficomin asiointipalvelussa.

 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen.
 • Opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen. Mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia on ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) käytävä autokoulussa ennen ajo-opetuksen aloittamista.

3. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

4. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetuslupa oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa. Koulutus on täysin vastaava ajokortin suoritustavasta riippumatta, eli oppitunnit ovat samat autokoulun oppilaille ja ajokortin opetusluvalla hankkiville oppilaille.

5. Opetuslupa-auton vaatimukset

 • Opetuksessa tulee käyttää normaalirakenteista henkilö- paketti- tai asuntoautoa.
 • Opettajalla tulee olla erillinen jarrupoljin asianmukaisesti asennettuna. (polkimen asennus ja toiminta varmistetaan aina ennen ajokoetta)
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili

Ajo-opetuksessa voi käyttää automaattivaihteista autoa. Tutkinnossa käytettävä auto määrittelee ajo-oikeuden.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Ajo-opetuksessa opettaja on katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.
 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)

7. Pakollinen riskientunnistamiskoulutus autokoulussa

 • Riskientunnistamiskoulutusta (RTK-koulutus) ei voi antaa opetusluvalla
 • Pakolliseen opetukseen kuuluu neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta. Koulutukseen kuuluu pimeän- ja liukkaankelinajo. Opetuksessa voidaan käyttää myös ajosimulaattoria.

8. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua 18 vuoden ajokortti-ikää. Poikkeusluvalla suoritettaessa teoriakokeeseen pääsee kun on täyttänyt 17 vuotta. (kts. kaikki teoriakoeharjoitukset)
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Ajokoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)