Ajokortti opetusluvalla

Suomen kattavin opetusmateriaali ja selkeät ohjeet

Itseopiskeluun tulee panostaa!

Ajokortti opetusluvalla tai autokoulussa edellyttää aina oppilaalta paljon itseopiskelua. Kuljettajan täytyy tietää säännöt ja määräykset ja hänen on osattava soveltaa niitä käytännössä. Edellytys turvalliseen ja tehokkaaseen käytännön ajoharjoitteluun on riittävä teoriaopetus, johon voi vaikuttaa merkittävästi selkokielisten ammattilaisten tuottamien oppimateriaalien avulla.

Tässä kattava tarjontamme oppimateriaaleista ja kohta kohdalta ohjeet opetuslupaopetukseen.Suosituin ajokortin teoriakoeharjoittelu

 • Tehtävät sisältävät kuvalliset tilanneharjoitukset, sanalliset teoriakysymykset ja liikennemerkit.
 • Ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Harjoittelu vastaa uusinta Traficomin teoriakoetta.

Teoriakokeen läpäiseminen edellyttää hyvää harjoitteluohjelmaa ja riittävän määrän harjoittelua ennen kuljettajantutkinnon teoriakoetta. Ohjelma kertoo harjoittelun edetessä milloin olet valmis teoriakokeeseen. Suurin osa harjoitusohjelman käyttäjistä läpäisee oikean teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä.

Ostamalla tuotteen saat teoriakoeharjoittelun käyttöoikeuden 6 kuukaudeksi ja voit aloittaa harjoittelun heti!

Erittäin kattava Autokoulun henkilöautokurssi verkossa

Erittäin kattava, Autokoulun henkilöautokurssi verkossa (B) ajokorttiluokkaan. (12 kk:n käyttöoikeus)

Oppimateriaali etenee selkeästi ja sisältää havainnollisia tilannekuvia ja opetusvideoita. Jokaisen aiheen jälkeen on kertauskysymyksiä, jotka vahvistavat oppimista.  Voit edetä haluamassasi järjestyksessä ja merkitä jo opiskellut asiat ja opetusvideot suoritetuiksi. Opintojen etenemistä voit seurata havainnollisin mittarein.

 • Sisältää Autokoululiiton virallisen 200 sivuisen oppikirjan eKirjana.
 • 200 monivalintatehtävää ryhmiteltynä opitun aihealueen jälkeen. Jokainen testitulos tallennetaan ja voi katsoa oikeat ja väärät vastaukset.
 • 30 opetusvideota.

Verkkokurssi perustuu Suomen Autokoululiiton viralliseen oppikirjaan, jonka on toimittanut Janne Saarikoski ja Harri Keski-Rekilä

Ostamalla tuotteen saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!

 


 

Autokoululiiton virallinen oppikirja

 • Paras oppikirja ajokorttia suorittavalle
 • Hinta sisältää toimituskulut Suomessa

Autokoulun oppikirja toimii tehokkaana itseopiskelun työkaluna matkalla vastuulliseksi kuljettajaksi.Painos julkaistu 2018, 200 sivua. Toimittanut: Janne Saarikoski ja Harri Keski-Rekilä

Opetuslupaopettajan käsikirja verkossa

Opetuslupaopettajan käsikirja verkossa (B) ajokorttiluokkaan.

Käsikirja etenee selkeästi ja sisältää havainnollisia tilannekuvia ja opetusvideoita. Voit edetä haluamassasi järjestyksessä ja merkitä jo luetut asiat ja opetusvideot suoritetuksi. Käsikirja on käytettävissäsi 12 kuukauden ajan.

 • Käsikirjassa keskitytään konkreettisiin ohjeisiin ajo-opetuksen toteuttamiseksi
 • Käsikirjan lukeminen vie aikaasi kokonaisuudessaan noin 3 tuntia
 • Lähes jokaisen aiheen yhteydessä on lyhyitä videoita, joita voit hyödyntää ajo-opetuksessa

Käsikirjan on toimittanut kokeneet liikenneopettajat: Janne Salonen ja Harri Keski-Rekilä

Ostamalla tuotteen voit aloittaa heti ja saat verkkokurssin käyttöösi vuodeksi!

 


 

Ostamalla tuotteet yhdessä, saat ne edullisemmin!

 • Digipaketti sisältää henkilöauton verkkokurssin ja B-luokan teoriakoeharjoittelun edulliseen pakettihintaan!
 • Teoriapaketti sisältää henkilöauton verkkokurssin, oppikirjan kotiisi toimitettuna ja B-luokan teoriakoeharjoittelun edulliseen pakettihintaan!

 


 

Ajokortti opetusluvalla

 

AJOKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten ajokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä myös suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi ja aikaisintaan silloin kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.
Mikäli oppilaalla ei ole aiempaa ajokorttia on ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) käytävä autokoulussa ennen ajo-opetuksen aloittamista.


3. Opetuslupa-auton vaatimukset

 • Opetuksessa tulee käyttää normaalirakenteista henkilö- paketti- tai asuntoautoa.
 • Opettajalla tulee olla erillinen jarrupoljin asianmukaisesti asennettuna. (polkimen asennus ja toiminta varmistetaan aina ennen ajokoetta)
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Opettajalle ulkopuolinen taustapeili

Ajo-opetuksessa voi käyttää automaattivaihteista autoa. Tutkinnossa käytettävä auto määrittelee ajo-oikeuden. 


4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa. Koulutus on täysin vastaava ajokortin suoritustavasta riippumatta, eli oppitunnit ovat samat autokoulun oppilaille ja ajokortin opetusluvalla hankkiville oppilaille.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Ajo-opetuksessa opettaja on katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 10 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.

7. Pakollinen riskientunnistamiskoulutus autokoulussa

 • Riskientunnistamiskoulutusta (RTK-koulutus) ei voi antaa opetusluvalla
 • Pakolliseen opetukseen kuuluu neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta. Koulutukseen kuuluu pimeän- ja liukkaankelinajo. Opetuksessa voidaan käyttää myös ajosimulaattoria.

8. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta.
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Ajokoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)

Ajokortti opetusluvalla vai autokoulussa, tai molempia hyödyntäen? Joka tapauksessa tarvitset opetuslupamateriaalin, jossa myös opetuslupaopettajalle selkeät ohjeet opetuksen toteuttamiseksi!