Mitä henkilöauton (B-luokka) ajokortti oikeuttaa kuljettamaan.

Tässä tiivistetysti tiedoa, mitä henkilöauton ajokortti oikeuttaa kuljettajamaan. Kattavat ja havainnolliset tiedot ajokorttiluokkakohtaisesti löydät oppimateriaaleista.

 

Suurin sallittu kokonaismassa ja matkustajapaikat

 

Henkilö- paketti- ja matkailuautot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

 • Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg.
 • Kokonaismassaltaan yli 3500 kg ajoneuvot vaativat C1- tai C-luokan ajokortin.

Ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

 • B-kortilla saa ajaa ajoneuvoa, jossa kuljettajan lisäksi paikat enintään kahdeksalle henkilölle. (1+8)
 • Mikäli ajoneuvossa on kuljettajan lisäksi yli 8 paikkaa, tarvitaan D1- tai D-luokan ajokortti.

Perävaunun vetäminen

Ajo-oikeutta tarkastellessa ei siis ole merkitystä ovatko vetoauto tai perävaunu kuormaamattomia, vaan suurimmat sallitut rekisteröintitodistukseen merkityt kokonaismassat ratkaisevat. Kokonaismassat tulee tarkastaa rekisteröintitodistuksesta tai Traficomin palvelusta. Perävaunun tiedot löytyvät myös perävaunuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

 

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

 • Yleensä O1-luokan jarruton perävaunu, jonka suurin sallittu kokonaismassa on 750 kg.
 • O1-luokan perävaunun suurin teknisesti sallittu kokonaismassa voi olla myös 825 kg.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

 • B-luokan vetoauto ja O2-luokan jarrullinen perävaunu tai esimerkiksi pieni asuntovaunu tai venetraileri.
 • Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassan ylittäessä 3500 kg, tarvitaan joko B96- tai BE-luokan ajokortti.

Lisäksi B-luokan ajokortti sisältää ajo-oikeudet:

 • AM120-luokkaan, joka on kaksi- tai kolmipyöräinen mopo.
 • AM121-luokkaan, jotka ovat mopoauto (kevyt nelipyörä) ja T3B-luokan mönkijä.
 • T-luokkaan, joka on traktori, traktorimönkijä ja moottorikelkka.

 

Vaadittava opetus B-ajokorttia varten

Ajokorttia varten saat opetusta autokoulusta. Suosittelemme aina ensisijaisesti valitsemaan Suomen Autokoululiiton jäsenkoulun, josta saat parhaat edellytykset turvalliseen ajamiseen ja autonkäyttöön. Voit myös suorittaa perusopetuksen opetusluvalla, jolloin suoritat vain riskientunnistamisen koulutuksen autokoulussa. Lisäksi ensimmäistä ajokorttia suorittavalle kuuluun pakollinen EAS-koulutus, jonka saat vain autokoulusta.

 

Ajokortin suorittaminen autokoulussa.

Ajokortti autokoulussa

Ajokortin suorittaminen opetusluvalla.

Ajokortti opetusluvalla

Ikävaatimus ja ajokorttilupa

Ajokortin voit saada 18-vuotiaana tai ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana. Ikäpoikkeuslupaa voit hakea Traficomin sähköisissä palveluissa, kun olet 16v 8kk ikäinen. Lupapalvelu on pahasti ruuhkautunut, joten lupahakemus kannattaa laittaa vireille heti kun se on mahdollista. Lisäksi tarvitaan ajokorttilupa, jonka voit myös hakea Traficomin sähköisissä palveluissa.

Voit suorittaa tarvittavan opetuksen autokoulussa tai opetusluvalla 16-vuotiaasta alkaen. Myös ajokorttiluvan voi hakea jo etukäteen. Näin pääset tutkintoon heti, kun ikäpoikkeuslupa myönnetään.

Kuljettajantutkinto

Henkilöauton kuljettajantutkinto koostuu teoriakokeesta ja ajokokeesta liikenteessä.

 

Teoriakoe tulee aina olla suoritettuna hyväksytysti ennen ajokoetta.

Teoriakokeessa selvitetään liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita. Mitä paremmin osaat asiat teoriassa, sitä helpompi niitä on käytännössä toteuttaa.

Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset

 • Voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen vaaditun ikävaatimuksen täyttymistä.
 • Ikäpoikkeusluvalla  opiskeleva saa osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana.
 • Jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta.

Teoriakoe suoritetaan Ajovarman palvelupisteessä

Teoriakoe suoritetaan aina Traficomin palveluntarjoajan Ajovarman palvelupisteessä. Voit varata ajan suoraan Ajovarman sähköisessä ajanvarauksessa. Teoriakokeen suorittamisesta peritään maksu joko koetta varatessa tai kokeeseen tullessa. Teoriakokeiden hinnat voit tarkistaa täältä.

 

Ajokokeessa testataan, että osaat toimia vastuullisesti ja hallitset liikenteen perusteet. Ajamisen tulee olla turvallista ja itsenäistä.

 • Ajokokeen kokonaisaika on 60 minuuttia.
 • Ajokoe alkaa alkukeskustelulla, jonka jälkeen toimit vastuullisena kuljettajana liikenteessä koko ajokokeen ajan. Lopuksi on loppukeskustelu, jossa saat tiedon kokeen tuloksesta, sekä tutkinnonvastaanottajan palautteen ajamisesta.
 • Muista ottaa kokeeseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, sekä todistus saadusta kuljettajaopetuksesta.