Ammattipätevyys

– Ammattipätevyys pysyy voimassa vain säännöllisellä jatkokoulutuksella –

Suorita ammatti­pätevyyden  jatkokoulutus helposti netissä!

Järjestämme ammattipätevyyden jatkokoulutuksia etäkoulutuksena videoyhteydellä. Voit osallistua koulutukseen tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Tarvitset vain rauhallisen tilan, Chrome-selaimen, webkameran ja mikrofonin.

Ammattipätevyys jatkokoulutusta 5 päivää 5 vuoden aikana

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyys pysyy voimassa säännöllisellä (5 päivää 5 vuoden aikana) kouluttautumisella. Jatkokoulutus koskee kaikkia ammattikuljettajia ja siitä on säädetty laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. Uusien kuljettajien viisivuotisjakso käynnistyy perustason ammattipätevyystodistuksen päivämäärästä. Ammattipätevyys merkitään ajokorttiin tai erilliseen kuljettajan ammattipätevyyskorttiin. Ajokortissa ammattipätevyys on merkitty ajokortin taakse kuorma-auton kohdalle koodilla 95 ja sen jälkeen viimeinen voimassaolopäivämäärä. Jos kuljettajalla on linja-auton ajo-oikeus ja henkilöliikennepuolen ammattipätevyys, on se merkitty koodilla 95 myös sen kohdalle. Voit tarkistaa ammattipätevyyden tiedot myös Traficomin Oma Asiointi -palvelusta.  

Liikenneopetuksen ammattipätevyyden jatkokoulutusvalikoimasta löytyvät alla olevat kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulus kurssit:

 

 

 • Koulutukset sopivat kuorma- ja linja-auton kuljettajille
 • Koulutuksista saa Traficomin ammattipätevyysmerkinnän
 • Koulutukset pidetään erittäin laadukkaassa virtuaaliluokassa, jossa osallistujat voivat halutessaan osallistua keskusteluun valinnan mukaan video- ja puheyhteydellä.
 • Koulutuksessa ei käytetä videotallenteita, vaan koulutuksen pitää ammattikouluttaja, jossa käydään rakentavaa vuoropuhelua osallistujien kanssa.

 

Ammattipätevyys

 

Kenelle ammattipätevyyden jatkokoulutukset ovat suunnattuja?

Tavara- tai henkilöliikenteen kuljettajilta vaaditaan ajokortin lisäksi ammattipätevyys, jossa on kaksi eri luokkaa: henkilö- ja tavaraliikenne. Ammattipätevyyskoulutus koskee periaatteessa kaikkia, joilla on C1-, C-, D- tai D1-ajo-oikeus. Myös liikennetraktorin kuljettamista. Vain henkilökohtaiset ajot ovat mahdollisia ilman ammattipätevyyttä.

Kuorma- ja linja-autolla suoritettavat kuljetukset vaativat ammattitaitoa.

Kuljettajan on tiedettävä muuttuvasta tekniikasta, hyvin erilaisten tavaroiden kuljettamisesta, kuljettajan ammattiin ja yrittäjätoimintaan liittyvistä säädöksistä. Lisäksi monet toimeksiantajat edellyttävä laatujärjestelmän noudattamista.

Samalla kuorma-autolla voidaan hoitaa kuljetuksia, jossa kuljettajalla on oltava ammattipätevyys tai ammattipätevyyttä ei tarvita. Ammattipätevyysvaatimus ei riippuvainen siitä, onko kuorma-auto luvanvaraisessa liikenteessä, vuokrattu, lainattu tai kuka sen omistaa. Ajon tarkoitus ratkaisee ammattipätevyysvaatimuksen.

Poikkeukset kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta 23.5.2020

Kuljettajalta ei vaadita ammattipätevyyttä, jos: 

 1. Ajoneuvon suurin sallittu rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa;
 2. Ajoneuvo on poliisin, pelastustoimen tai pelastusalan koulutuksesta vastaavan oppilaitoksen, ensihoitopalvelun, Puolustusvoimien, Tullin tai rajavartiolaitoksen käytössä niiden tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa;
 3. Ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätehtävä ja ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä, siirretään varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä, siirretään ajoneuvojen myynti- ja markkinointitapahtumiin tai myyntipisteiden välillä, koeajetaan ajoneuvon parantamiseksi teknisesti taikka koeajetaan uusi tai muunnettu ajoneuvo ennen ajoneuvon liikenteeseen hyväksymistä;
 4. Ajoneuvoa käytetään kiireellisessä hätätilanteessa pelastustarkoituksiin poliisin, pelastusviranomaisen, Tullin tai rajavartiolaitoksen määräyksen perusteella;
 5. Ajoneuvoa käytetään ajo-oikeuden tai tässä laissa tarkoitetun perustason ammattipätevyyden tai jatkokoulutuksen saamiseksi 
 6. Ajo-opetuksessa eikä ajoneuvoa käytetä kaupallisessa tavara- tai henkilöliikenteessä, 
 7. Lisäajo-opetuksessa työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja kuljettajan seurassa on henkilö, jolla on ajoneuvon kuljettamisen edellyttämä voimassa oleva ammattipätevyys, tai kyseisen ajoneuvoluokan ajo-opettaja;
 8. Ajoneuvoa käytetään yksityisesti muihin tavarakuljetuksiin kuin kaupallisiin tavarakuljetuksiin;
 9. D1-luokan ajo-oikeudella kuljetettavaa linja-autoa, joka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 16 henkilöä, käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien ja enintään kolmen muun henkilön kuljettamiseksi, ja linja-auto on kuljettajan tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan henkilön omistuksessa, taikka muuta linja-autoa käytetään yksityisesti muihin kuin kaupallisiin henkilökuljetuksiin, jotka suoritetaan kuljettajan kanssa samassa taloudessa asuvien kuljettamiseksi ja linja-auto on heistä jonkun omistuksessa;
 10. Ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja, koneita tai laitteita, joita kuljettaja käyttää työssään, ja kuljettajan pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen;

  Voit siis kuljettaa omaa tavaraa omaan yksityiseen tai perheesi käyttöön, kuljettaa sellaista tavaraa, jota itse käyttää työssään tai asentaa.

 11. Ajoneuvoa käytetään maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen omien tuotteiden kuljettamiseen yrityksen käytössä olevalla ajoneuvolla, jos ajoneuvon kuljettaminen ei ole osa kuljettajan päätehtävää eikä ajoneuvoa kuljeteta yli 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen kotipaikasta. 

 

Perustason ammattipätevyys koulutus

Uudet kuljettajat suorittavat perustason ammattipätevyyden, jonka voi suorittaa koulutuksen ja siihen liittyvän kokeen kautta tai pelkästään suorittaa hyväksytysti pelkästään koe. Perustason ammattipätevyydet jakautuvat tavaraliikenteen (kuorma-autot) ja erikseen henkilöliikenteen ammattipätevyyteen (linja-autot)

Koulutusvaihto: Koulutus on alle 21 vuotiaalle pituudeltaan 280 h ja siihen liittyy Traficomin järjestämä koe. 21 vuotta täyttäneelle koulutus on 140 h ja lisäksi koe.

Koevaihtoehto: Jos hallitset asiakokonaisuudet, voit osallistua pelkästään kokeeseen. Voit hankkia harjoituskokeet teoria- ja käytännön harjoitteluna tai osallistua valmentavaan koulutukseen.

Koevaihtoehdossa koe alkaa teoriakokeella, jonka kesto on 4 tuntia. Lisäksi on kahden tunnin käytännön koe, jossa ajoneuvo kuormataan ja 90 minuuttia kestävä ajokoe. Näitä kokeita ottaa vastaa Traficomin hyväksymät ammattipätevyys kokeiden vastaanottajat.