Mopokortti opetusluvalla

Ohjeet ja tuotteet Mopokortin suorittamiseksi opetusluvalla.

Itseopiskeluun tulee panostaa!

Mopokortti opetusluvalla tai autokoulussa edellyttää oppilaalta riittävästi itseopiskelua. Mopolla ajavan täytyy tietää säännöt ja määräykset ja hänen on osattava soveltaa niitä myös käytännössä. Edellytys turvalliseen ja tehokkaaseen käytännön ajoharjoitteluun on riittävä teoriaopetus, johon voi vaikuttaa merkittävästi selkokielisten ammattilaisten tuottamien oppimateriaalien avulla.

Tässä kattava tarjontamme oppimateriaaleista ja kohta kohdalta ohjeet mopokortin suorittamiseen opetusluvalla.


Suosituin ajokortin teoriakoeharjoittelu

 • Tehtävät sisältävät kuvalliset tilanneharjoitukset, sanalliset teoriakysymykset ja liikennemerkit.
 • Ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Harjoittelu vastaa uusinta Traficomin teoriakoetta.

Teoriakokeen läpäiseminen edellyttää hyvää harjoitteluohjelmaa ja riittävän määrän harjoittelua ennen kuljettajantutkinnon teoriakoetta. Ohjelma kertoo harjoittelun edetessä milloin olet valmis teoriakokeeseen. Suurin osa harjoitusohjelman käyttäjistä läpäisee oikean teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä. Ostamalla tuotteen saat teoriakoeharjoittelun käyttöoikeuden 6 kuukaudeksi ja voit aloittaa harjoittelun heti!

Erittäin kattava mopo- ja mopoautokurssi verkossa

Erittäin kattava mopo- ja mopoauton verkkokurssi (AM120/AM121) ajokorttiluokkiin. (12 kk:n käyttöoikeus). Oppimateriaali etenee selkeästi havainnollisin kuvin ja videoin.  Voit edetä haluamassasi järjestyksessä ja merkitä opiskellut asiat ja katsotut videot suoritetuiksi. Opintojen etenemistä voit seurata havainnollisin mittarein. Sisältää autokoulun mopo- ja mopoautokirjan eKirjana. Uuden tieliikennelain mukaiset liikennemerkit! Verkkokurssi perustuu Suomen Autokoululiiton viralliseen mopo- ja mopoautokirjaan, jonka on toimittanut Janne Salonen ja Harri Keski-Rekilä Ostamalla tuotteen saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!  

 

Autokoululiiton virallinen mopo- ja mopoautokirja

 • Paras oppikirja ajokorttia suorittavalle!
 • Sisältää toimituskulut

Mopo- ja mopoautokirja toimii tehokkaana itseopiskelun työkaluna matkalla vastuulliseksi kuljettajaksi.Painos julkaistu 2018. Toimittanut: Janne Salonen ja Harri Keski-Rekilä  

Ostamalla tuotteet yhdessä, saat ne edullisemmin!

 • Digipaketti sisältää mopo- ja mopoauton verkkokurssin ja AM120-luokan teoriakoeharjoittelun edulliseen pakettihintaan!
 • Teoriapaketti sisältää mopo- ja mopoauton verkkokurssin, oppikirjan kotiisi toimitettuna ja AM120-luokan teoriakoeharjoittelun edulliseen pakettihintaan!

 


 

MOPOKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten ajokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä myös suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

Opetukseen tarvitset oppilaalle oppimateriaalin ja teoriakoeharjoittelun!

Opetuslupa oppimateriaalimme sisältää:

 • Autokoululiiton virallinen mopo- ja mopoautokirja (AM120 ja AM121) ajokorttiluokkiin.
 • eAutokoulun oppilaslisenssi: sähköinen oppikirja, opetusvideoita sekä Ajokaista-teoriakoeharjoittelun. Lisenssi on voimassa 6 kk ensimmäisestä kirjautumisesta.

Tilaa tästä


1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa AM-luokkaan myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.


3. Opetuksessa käytettävän ajoneuvon vaatimukset

Opetuksessa on käytettävä:

 1. Kaksipyöräistä AM-luokan mopoa, jos opetusta annetaan mopon ajo-oikeutta varten;
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (=keltainen huomioliivi, jonka selässä tunnus)

4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 1. AM120-luokassa mopolla
  • Ajo-opetus tapahtuu siten, että opettaja seuraa oppilasta toisella ajoneuvolla. Tällöin ohjeiden antamiseen tulee käyttää puhelinta tai vastaavaa.
  • Ajo-opetuksessa oppilas katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi.

7. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua ajokortti-ikää
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Käsittelykoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan käsittelykokeeseen
 • Varmista, että käsittelykokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)