Mopokortti opetusluvalla

Ohjeet pähkinänkuoressa Mopo- ja mopoautokortin suorittamiseksi opetusluvalla.

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin: ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

Opetukseen tarvitset oppilaalle oppimateriaalin ja teoriakoeharjoittelun!

Opetuslupa oppimateriaalimme sisältää:

 • Autokoululiiton virallinen mopo- ja mopoautokirja (AM120 ja AM121) ajokorttiluokkiin.
 • eAutokoulun oppilaslisenssi: sähköinen oppikirja, opetusvideoita sekä Ajokaista-teoriakoeharjoittelun. Lisenssi on voimassa 6 kk ensimmäisestä kirjautumisesta.

Tilaa tästä


1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa AM-luokkaan myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.


3. Opetuksessa käytettävän ajoneuvon vaatimukset

Opetuksessa on käytettävä:

 1. Kaksipyöräistä AM-luokan mopoa, jos opetusta annetaan mopon ajo-oikeutta varten;
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (=keltainen huomioliivi, jonka selässä tunnus)

4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 1. AM120-luokassa mopolla
  • Ajo-opetus tapahtuu siten, että opettaja seuraa oppilasta toisella ajoneuvolla. Tällöin ohjeiden antamiseen tulee käyttää puhelinta tai vastaavaa.
  • Ajo-opetuksessa oppilas katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi.

7. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua ajokortti-ikää
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Käsittelykoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan käsittelykokeeseen
 • Varmista, että käsittelykokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)