Itseopiskeluun kannattaa panostaa!

Mopokortti opetusluvalla tai autokoulussa edellyttää myös itseopiskelua. Mopon kuljettajan täytyy tietää säännöt ja määräykset ja hänen on osattava soveltaa niitä käytännössä. Edellytys turvalliseen ajoharjoitteluun on riittävä teoriatieto, johon voi vaikuttaa merkittävästi selkokielisen oppimateriaalien avulla. Tavoitteena on päästä ehjänä perille joka kerta.

Saat meiltä kattavat opetusmateriaalit itseopiskeluun sähköisenä ja painettuna. Kaikki oppimateriaalimme ovat uuden ajokortti- ja tieliikennelain mukaisia. Luo huolellisesti myös sivun lopusta 7 kohdan ohje, miten mopokortti opetusluvalla suoritetaan.

 

Autokoulun mopo- ja mopoautokirja ja verkkokurssi

Erittäin kattava mopo- ja mopoauton verkkokurssi (AM120/AM121) ajokorttiluokkiin. Kurssi etenee selkeästi havainnollisin kuvin ja videoin.  Opintojen etenemistä voit seurata havainnollisin mittarein.

 • Verkkokurssin aiheet ovat ryhmiteltynä selkeästi alkaen ajamisen alkeista monimutkaisempiin tilanteisiin
 • Sisältää autokoulun mopo- ja mopoautokirjan sähköisenä kirjana.

Saat verkkokurssin käyttöoikeuden vuodeksi ja voit aloittaa heti!  

Autokoululiiton virallinen mopo- ja mopoautokirja

 • Painettu oppikirja mopokorttia suorittavalle!
 • Oikeaa kirjaa lukemalla keskityt ja opit paremmin

Julkaistu 2021, 106 sivua.

 

Mopokortin teoriakoeharjoittelu

Teoriakokeen läpäiseminen edellyttää hyvää harjoitteluohjelmaa ja riittävän määrän harjoittelua ennen kuljettajantutkinnon teoriakoetta. Ohjelma kertoo harjoittelun edetessä milloin olet valmis teoriakokeeseen. Suurin osa harjoitusohjelman käyttäjistä läpäisee oikean teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä.

 • Tehtävät sisältävät kuvalliset tilanneharjoitukset ja teoriakysymykset.
 • Ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Harjoittelu vastaa uusinta Traficomin teoriakoetta.

Saat teoriakoeharjoittelun käyttöoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit aloittaa harjoittelun heti!


Ostamalla tuotteet yhdessä, saat ne edullisemmin!

Mopokortti opetusluvalla onnistuu parhaiten kun käytettävissä on parhaat oppimateriaalit!

 • Digipaketti sisältää mopo- ja mopoauton verkkokurssin ja AM120-luokan teoriakoeharjoittelun.
 • Teoriapaketti sisältää mopo- ja mopoauton verkkokurssin, oppikirjan kotiisi toimitettuna ja AM120-luokan teoriakoeharjoittelun. 

 


 

MOPOKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten ajokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä myös suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa AM-luokkaan myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.


3. Opetuksessa käytettävän ajoneuvon vaatimukset

Opetuksessa on käytettävä:

 1. Kaksipyöräistä AM-luokan mopoa, jos opetusta annetaan mopon ajo-oikeutta varten;
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (=keltainen huomioliivi, jonka selässä tunnus)

4. Ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 1. AM120-luokassa mopolla
  • Ajo-opetus tapahtuu siten, että opettaja seuraa oppilasta toisella ajoneuvolla. Tällöin ohjeiden antamiseen tulee käyttää puhelinta tai vastaavaa.
  • Ajo-opetuksessa oppilas katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi.

7. Kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokoe

Teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua ajokortti-ikää (kts. kaikki teoriakoeharjoittelut)
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

Käsittelykoe

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan käsittelykokeeseen
 • Varmista, että käsittelykokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)

Mopokortti opetusluvalla tai autokoulussa? Ajokorttilupa kuljettajantutkintoihin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä Ajovarmaan. Opetukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä meihin tai lähimpään autokouluusi.