Moottoripyöräkortti opetusluvalla edellyttää enemmän itseopiskelua!

Moottoripyöräkortti opetusluvalla edellyttää itseopiskelua. Motoristin täytyy tietää säännöt ja hänen on osattava soveltaa niitä käytännössä. Ennen käytännön käsittely-, kaupunki- ja maantieajoharjoittelua on tärkeä perehtyä keskeisimpiin asioihin teoriassa, jotta ymmärrät paremmin esimerkiksi moottoripyörän ajomekaniikan merkityksen eri nopeuksissa.

Saat meiltä kattavat opetusmateriaalit itseopiskeluun sähköisenä ja painettuna. Kaikki oppimateriaalimme ovat uuden ajokortti- ja tieliikennelain mukaisia. Luo huolellisesti myös sivun lopusta 7 kohdan ohje, miten moottoripyöräkortti opetusluvalla suoritetaan.

Moottoripyöräkortti opetusluvalla vai autokoulussa?

Moottoripyöräkortin suorittaminen on nykyään helppoa ja melko edullista autokoulussa, joten suosittelemme kartoittamaan onko paikkakunnallasi luotettavaa Suomen Autokoululiiton jäsenkoulua. Jokatapauksessa moottoripyöräkorttia hankittaessa tarvitaan laadukas oppimateriaali ja teoriakoeharjoittelu.

 

Autokoululiiton virallinen moottoripyöräkirja

Autokoululiiton virallinen moottoripyöräkirja sisältää kaiken oleellisen tiedon motoristin perustaidoista ja on siten ensiarvoisen tärkeä työkalu moottoripyöräkorttia suoritettaessa tai harrastusta aloitettaessa. Opittavat asiat ovat yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa, jotta kirjaa on mukava lukea ja lukija ymmärtää myös tekniset asiat. Oppikirja toimii tehokkaana itseopiskelun työkaluna matkalla motoristiksi.
Painos julkaistu 2021, 160 sivua täyttä asiaa.

Verkkokurssit ja valmennukset

Moottoripyöräkurssi verkossa

Erittäin kattava, Autokoulun moottoripyöräkurssi verkossa A1-, A2- ja A-ajokorttiluokkaan. Oppimateriaali etenee selkeästi havainnollisin kuvin ja videoin. Sisältää autokoulun moottoripyöräkirjan sähköisenä kirjana.
Saat käyttöoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit aloittaa heti!

Teoriakokeen verkkovalmennus

Näin valmistaudut teoriakokeeseen verkkovalmennus

 • Teoriakokeen verkkovalmennus kestää yhden tunnin, jossa keskitytään teoriakokeeseen harjoitteluun ja varsinaisen teoriakokeen suorittamiseen.
  Saat käyttöoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit aloittaa heti!

Moottoripyöräkortin teoriakoeharjoitus

Teoriakokeen läpäiseminen edellyttää hyvää harjoitteluohjelmaa ja riittävän määrän harjoittelua ennen kuljettajantutkinnon teoriakoetta. Ohjelma kertoo harjoittelun edetessä milloin olet valmis teoriakokeeseen. Suurin osa harjoitusohjelman käyttäjistä läpäisee oikean teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä.

 • Tehtävät sisältävät kuvalliset tilanneharjoitukset ja sanalliset teoriakysymykset.
 • Ohjelma toimii puhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Harjoittelu vastaa uusinta Traficomin teoriakoetta.

Saat ohjelman käyttöoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit aloittaa harjoittelun heti!

MOOTTORIPYÖRÄKORTTI OPETUSLUVALLA OHJEET

 • Kaikissa opetuslupa-asioissa palvelee Traficomin sopimuskumppani Ajovarma. Mikäli tarvitset lisätietoja, miten mopokortti suoritetaan opetusluvalla voit olla yhteydessä suoraan Ajovarmaan.
 • Ajanvaraukset lupapalveluihin ja kuljettajantutkintoihin tehdään osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999

 

1. Opetusluvan myöntämisen edellytykset

 • Hakija on täyttänyt 25 vuotta ja hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti viiden (5) vuoden ajan.
 • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopiva. Lue tarkemmat määritykset ajokorttilaista.
 • Opetuslupa opettajalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Opettajan ollessa oppilaan lähiomainen, ei opetuslupien määrässä ole rajoituksia.
 • Opetusluvassa voi luvanhaltijoina olla kaksi henkilöä, joista toinen on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi.
Moottoripyöräkortti opetusluvalla – opettajan edellytykset:

Moottoripyöräilyn tiedot ja taidot eivät ole itsestäänselvyys. Motoristilta vaaditaan erityistä tieto- ja taitopuolista osaamista, joka ei synny itsestään. Näin myös opettajalta vaaditaan enemmän osaamista kuin muissa ryhmän 1-luokissa. Ei riitä, että osaa omasta mielestä ajaa – pitää myös oikeasti osata ajaa ja opettaa.

2. Opetuslupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (varaa samalla aika oppilaan ajokorttilupahakemusta varten)
 • Hakemus täytetään paikan päällä. Ota ajokortti mukaan!
 • Opetusluvan myöntää Traficom ja toimittaa opettajalle lupapäätöksen
 • Opetuslupa A-luokkaan myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

Opetusta ei saa aloittaa ennen kuin opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttilupa (kohta 4) ei kuitenkaan tarvitse olla voimassa kun aloitatte opetuksen.

3. Opetuksessa käytettävän moottoripyörän vaatimukset

 • Ajo-opetuksessa tulee käyttää moottoripyörää, joka täyttää ajo-oikeuden luokkaa vastaavan tutkintoajoneuvon vaatimukset.
 • Ajo-opetuksessa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella, jonka sivun pituus on 16–25 cm
 • Tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. (=keltainen huomioliivi, jonka selässä tunnus)

4. Moottoripyörän ajokorttia suorittavan oppilaan ajokorttilupahakemus

 • Varaa aika Ajovarman lupapalveluihin osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999 (Täytä opetuslupa- ja ajokorttilupahakemus samalla kertaa. Varaa kaksi (2) peräkkäistä aikaa)
 • Ajokorttilupahakemuksen voi täyttää myös Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa.
 • Ajokorttilupahakemukseen tulee liittää kaksi (2) passikuvaa.

5. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan pakollinen turvallisuuskoulutus autokoulussa

 • Mikäli opetusluvalla opettavalla ei ole aiempaa ajokorttia, on hänen suoritettava pakollinen neljän (4) teoriatunnin turvallisuuskoulutus (EAS-koulutus) autokoulussa. Vastaavan koulutuksen suorittavat myös kaikki autokoulussa ensimmäistä ajokorttiaan suorittavat oppilaat.

6. Ajo-opetus opetusluvalla

 • Pääsääntöisesti ajo-opetuksessa opetus tapahtuu siten, että opettaja seuraa oppilasta toisella ajoneuvolla. Tällöin ohjeiden antamiseen tulee käyttää puhelimen tai muun vastaavan laitteen välityksellä.
  • Opettajalla on mahdollista olla myös oppilaan kyydissä, mutta tällöin ajoneuvo on varusteltava opettajan erillisellä jarrulla. Tarkemmat tiedot: VNA 24§
 • Ajo-opetuksessa oppilas katsotaan vastuulliseksi kuljettajaksi
 • Pakollista ajo-opetusta on oltava vähintään 5 tuntia. Täytä opetuskorttia opetuksen edetessä.
 • Täytä opetus- ja tutkintotodistus ja ota se mukaan teoria- ja ajokokeeseen.

7. Moottoripyöräkortin teoria-, käsittely- ja ajokoe

teoriakoe

 • Teoriakokeen voi suoritttaa aikaisintaan kuukautta ennen vaadittua ajokortti-ikää
 • Varaa aika Ajovarman osoitteesta ajovarma.fi tai puhelimella 075 323 9999
 • Ajokorttilupa tulee olla voimassa varausta tehdessä
 • Pakollinen teoriaopetus tulee olla suoritettuna ja merkittynä opetus- ja tutkintotodistukseen

käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

 • Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voi varata ajan ajokokeeseen
 • Varmista, että ajokokeeseen mentäessä kaikki asiakirjat ovat mukana ja asianmukaisesti täytettynä. (henkilötodistus, tutkintotodistus ja opetuskortti)
 • Moottoripyörän ajokorttia suorittaessasi ennen ajokoetta on suoritettava erillinen käsittelykoe (katso video).
 • Hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen suoritat ajokokeen liikenteessä

Moottoripyöräkortti opetusluvalla vai autokoulussa, tai molempia hyödyntäen? Ajokorttilupa ja kuljettajantutkintoihin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä Ajovarmaan. Opetukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä lähimpään autokouluusi.